Общи правила и условия

Общи условия

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "име на фирмата", наричан по-долу Purple17.bg от една страна и потребителите на електронни
(интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Purple17.bg (наричан по-долу сайт). Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате
този сайт. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този сайт.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Purple17.bg
потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

 

ПОРЪЧКИ

Поръчки направени чрез сайта на Purple17.bg се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дни на официални празници
 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. Purple17.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Purple17.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Purple17.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

 

ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Проблеми при изпълнението на вашата поръчка могат да възникнат поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с вас в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал плащане чрез PayPal, кредитна или дебитна карта.

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за ваша сметка.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на продукта + цената за доставка;

PayPal, кредитна или дебитна карта: след завършване на поръчката, ще бъдете пренасочен към системата на PayPal,
за да платите с кредитна/дебитна карта или чрез вашия профил. При избора на този начин на плащане,
поръчката се обработва и изпраща, едва когато е отчетено плащането по сметката на Purple 17 Ltd.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения продукт(и), на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Purple17.bg.

Потребителят се задължава при ползване на услугите да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Purple17.bg услуги.

Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Purple17.bg

Purple17.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Purple17.bg има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по
преценка на Purple17.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. Purple17.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица
за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването,
модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани
или станали достъпни чрез Purple17.bg

Purple17.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли
от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или
помощта, оказани от специалистите и служителите на Purple17.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било
отговорност или задължения за Purple17.bg

Потребителят е длъжен да обезщети Purple17.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и
платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници,
хипер-връзки, материали или информация, които потребителя е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети
лица или направил достъпни чрез Purple17.bg в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

Purple17.bg има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти,
новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Purple17.bg няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили,
че не желаят да го получават.
 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Необходимо е върнатата стока да е в добър търговски вид, което включва: оригинална опаковка/кутия, вътрешни/външни
непремахнати етикети и/или стикери, да няма следи и/или миризми от парфюми, дезодоранти, перилни препарати или омекотители.
Да не са нанесени повреди причинени от неправилна експлоатация
Транспортните разходи за връщане/замяна на стока се поемат от клиента
Задължително условие е пратката да е изпратена с опция "Пратката да се прегледа от получателя" и да приеме стоката в случай, че всичко е наред.

Инструкции за връщане на продукти:

- Попълнете формата за връщане на продукти

- След като сте попълнили коректно формата за връщане на покупка, наш сътрудник ще се свърже с Вас за да доуточним подробностите и/или ще получите директно на e-mail адрес, посочен от Вас във формата адрес и лице до което да изпратите стоката.


 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от Venom 17 Ltd. като същото се задължава да уведоми потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Purple17.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на
телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя.
Направените по този начин уведомления се считат за валидни до доказване на противното.